Om EcoTopic Ab

Vi som grundade och driver EcoTopic AB heter Mattias Gustafsson och Lotta Ek. Biokol och utvecklingen av marknaden är vår passion. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att planera för, utveckla och komma igång med produktion eller användning av biokol. Ansvaret för att biokolets potential inom jordförbättring, kolsänka och andra applikationer ligger på alla oss i branschen. Därför arbetar vi aktivt för att driva utvecklingen framåt genom ett brett engagemang inom både forskning, privat och offentlig sektor. Våra uppdrag inkluderar förstudier, projektplanering & projektledning, finansieringsansökningar, föreläsningar & utbildning både i Sverige och internationellt. 

Vi arbetar alltid tillsammans i våra uppdrag. Våra kompetenser kompletterar varandra och det ger den bästa leveransen till våra kunder. Om uppdragen kräver har vi dessutom ett stort nätverk med experter som vi gärna engagerar. 

Biokolbranschen växer i en rasande fart och det krävs både passion och tid för att hålla sig uppdaterad. Vår styrka är att biokol är det vi gör. Det är inget sidointresse, det är vår passion. 

Mattias  & Lotta