Certifiering av biokol och kolsänka

För befintliga eller kommande producenter kan vi administrera certifieringen av biokolproduktion och kolsänka enligt certifieringarna European Biochar Certificate (EBC) och World Biochar Certificate (WBC). Utöver att sköta kontakten med inblandade certifieringsorgan tar vi även fram kravställda dokument såsom provtagningsplan, säkerhetsinformation, m.m.

Behöver du hjälp med certifieringar?

076 24 36 548 lotta@ecotopic.se

Observera: JavaScript krävs för detta innehåll.