Föreläsningar och utbildningar

Sedan starten av EcoTopic har vi haft förmånen att anlitas som föreläsare över hela världen. Tack vare vår breda erfarenhet genom våra uppdrag kan vi prata om en bred variation av ämnen rörande biokol. Handlar det dock om ett ämne där någon av våra kontakter är mer kunnig hänvisar vi gladeligen vidare. Vi utför föreläsningar såväl på plats som online. Vi kan även förinspela föreläsningar till konferenser vid förfrågan.

För organisationer som funderar på eller nyligen blivit biokolproducenter genomför vi utbildningar i biokol. Vi utvecklar utbildningen efter organisationens behov och kan gå igenom grunder kring biokol och kolsänka, regelverk, användningsområden, marknad, ekonomi, m.m. Vi utför utbildningar, även online, men för befintliga producenter föreslår vi alltid utbildning på plats för att kunna ta delar vid anläggningen.

Ska vi snacka biokol?

076 24 36 548 lotta@ecotopic.se

Observera: JavaScript krävs för detta innehåll.