Finansiering

Vill ni söka finansiering för genomförandet av ert biokolprojekt? Biokol och pyrolysteknik är en bransch under utveckling och möjligheterna till lokal och nationell finansiering är flera. Klimatklivet har varit en viktig del i uppbyggnaden av biokolproduktion i Sverige. Genom nära kontakt med både Naturvårdsverket och Länsstyrelsen följer vi utvecklingen av finansieringsprogrammet och har mycket god framgång i att nå godkända ansökningar. Vi skriver även ansökningar om EU-finansiering för internationella biokolprojekt.

”Ecotopic är ett konsultföretag som arbetar tillsammans med andra aktörer för att utveckla biokol och ett exempel på samarbete är med Swerock som utvecklar biokol för träd och planteringar som produkt från cirkulära material.”

Naturvårdsverket1

Vi kan finansiering!

076 24 36 548 lotta@ecotopic.se

  1. https://www.naturvardsverket.se/4acd42/contentassets/4c414b0778e9409fb2836fc4d3dc6259/underlag-till-regeringens-kommande-klimathandlingsplan-och-klimatredovisning-2023-04-13.pdf ↩︎

Observera: JavaScript krävs för detta innehåll.