Förstudier

Producera Biokol

Nyckeln till ett framgångsrikt projekt ligger i förarbetet. Inom vår tjänst ”Förstudie Producera Biokol” går vi igenom era förutsättningar för att etablera biokolproduktion. Vi kommer överens om vilket innehåll ni har behov av och jobbar utifrån det. Exempel på vad vi kan inkludera i en förstudie är:

  • Kvantifiering tillgängliga mängder biomassa samt beräkning och bedömning av vilket typ av biokol som den specifika biomassan kan generera.
  • Identifiering och presentation av biokoltekniker som uppfyller uppsatta krav om biomassa, kapacitet och ekonomi.
  • Beskrivning av ert logistiska system kopplat till biokolproduktion.
  • Förslag på alternativa affärsmodeller som anpassas efter organisationens förutsättningar.
  • En eller flera jämförbara investeringskalkyler som åskådliggör investeringens lönsamhet beroende på val av teknik eller affärsmodell.
  • Beskrivning av tillståndsfrågor, marknadsanalyser för genererade produkter, finansieringsmöjligheter, krav på organisationen, kommunikation, m.m.

Med ett bra underlag kan ni fokusera på att ta beslut om nästa steg framåt.

Använda Biokol

Biokol är ett samlingsbegrepp för ett oändligt antal olika produkter. Vilka egenskaper som biokolet behöver ha för att passa till just det ni planerar att göra kan vi hjälpa er ta fram inom vår tjänst ”Förstudie Använda Biokol”.

Utöver att hitta rätt typ av biokol kan vi även bistå med att etablera inköpskanaler med leverantörer. Tillsammans kommer vi överens om vad förstudien ska innehålla.

Vad handlar ert projekt om?

076 24 36 548 lotta@ecotopic.se

Observera: JavaScript krävs för detta innehåll.