Handel med kolsänka

Vill du använda biokol för att sänka din organisations eller dina produkters klimatavtryck? Är du biokolproducent och vill sälja din kolsänka? Marknaden och regelverket för Biochar Carbon Removals (BCR) utvecklas snabbt. Vi kan hjälpa er med frågor gällande hur ni kan inkludera BCR i ert klimatarbete.

”Förvaltningen har själva beställt och bekostat en beräkningsmodell av biokol i stadens växtbäddar från Ecotopic AB, ledande konsulter inom biokol i Sverige”

Stockholms stad1

Börja klimatkompensera!

076 24 36 548 lotta@ecotopic.se

  1. https://edokmeetings.stockholm.se/welcome-sv/namnder-styrelser/skarholmens-stadsdelsnamnd/mote-2022-02-17/agenda/bilaga-08-klimatinvestering-vaxtbaddar-med-biokol-och-tradplanteringpdf?downloadMode=open ↩︎

Observera: JavaScript krävs för detta innehåll.